Select Page

Авторско право и търговска марка

Настоящата интернет страница (интернет сайт) и лого са собственост на търговското ни дружество, със седалище и адрес на управление в РП България и са запазена търговска марка (бранд) IZTRIVALKI.BG. Използването на логото от неупълномощени лица е нарушение на законите за интелектуална собственост. Ограничаването на употребата на търговската марка е с цел да се даде яснота и възможност на фирмата да изгради своя собствена репутация и тя да се отличава от останалите търговски дружества, като по този начин тя е разпознаваема развивайки бизнеса си коректно заедно с доверието на клиентите си.
Поместените в този сайт информация, авторски текстове и материали включващи фотографии и други изображения (снимки) както и графичното му оформление са предмет на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. Никаква част от този сайт и съдържащите се в него публикации не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана или използвана по какъвто и да е друг начин, без изричното писмено съгласие на собственикa. Достъпът до сайта не e разрешение за използване по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права на информационните материали, авторски текстове, фотографските и другите изображения (снимки), публикувани на страницата.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

  • I. Екипът ни има за цел да осигури подробна, точна и актуална информация поместена в този сайт. Въпреки това, молим да имате предвид, че е възможно предоставената на сайта информация да не бъде достатъчно актуална и пълна, точна и актуална.

    Поради това тя трябва да бъде разглеждана единствено като ориентировъчна и не следва да бъде използвана като съвет или препоръка за закупуване на стоки и/или услуги. Най добрият и точен вариант е да се свържете с нас на посочените телeфони или да пишете на е-мейл, за да получите актуална и по-точна информация за избраните от Вас артикули и техните цени. Ние не носим отговорност за настъпили вреди или пропуснати ползи от неточна или неактуална информация, поместена в сайта. Този сайт може да съдържа препращания към други интернет сайтове(страници) и ние не носим отговорност за незаконно, неточно или непълно съдържание, както и за вреди, причинени от употребата или неупотребата на тези сайтове, като отговорност носи единствено собственикът на съответния поместен сайт.

  • II. Всички стоки са произведени и внесени от Европейски съюз.
  • III. В случай, че се нуждаете от съвет или препоръка относно бъдеща покупка на даден продукт, моля да ни потърсите за професионална и точна консултация.